Learning Snacks: waarom meertaligheid een must is, voor je job én jezelf

De Learning Snacks van Cevora? Dat zijn licht verteerbare web- of podcasts vol interessante en actuele inzichten die aansluiten bij onze opleidingen. Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van Meertaligheid Sven Gatz legt uit waarom we moeten blijven investeren in onze kennis van andere talen in het algemeen en het Nederlands of het Frans in het bijzonder. (Her)bekijk zijn inspirerende Learning Snack. In dit artikel maken we alvast komaf met drie dooddoeners rond meertaligheid.

De expert

Sven Gatz is geboren en getogen in Brussel. Hij groeide op in Sint-Agatha-Berchem en heeft sindsdien onze kosmopolitische hoofdstad niet verlaten. Gebeten door politiek werd hij Brussels en Vlaams Parlementslid en fractieleider voor Open VLD. Sinds 2019 is Sven Gatz Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van Meertaligheid – een primeur voor Europa.

Herbekijk de Learning Snack met Sven Gatz:

 

 
Talen in Brussel: van splijtstof naar grondstof
Dat Brussel sinds enkele jaren een ministerpost heeft om de meertaligheid te promoten, mag dan een unicum zijn, Sven Gatz vindt het eigenlijk de logica zelve: “Brussel is na Dubai de meest kosmopolitische stad ter wereld. Onze hoofdstad telt ruim 100 nationaliteiten. In meer dan de helft van de huishoudens is meertaligheid dagelijkse realiteit.”
brussel dubai sven gatz

 

Een laboratorium voor meertaligheid dus, waaruit ook wel wat lessen te trekken zijn voor andere grootsteden en de rest van ons land. In de loop der jaren heeft Sven Gatz de houding over taal trouwens grondig zien evolueren in zijn stad: “De jonge generatie springt erg relaxed om met de talenmix. Het is mooi om te zien dat taal voor hen niet langer die splijtstof is, maar een grondstof. Op deze positieve trend moeten we meesurfen om te investeren in een betere drietaligheid van Brussel: kennis van Nederlands en Frans én van de wereldtaal Engels. En ook het belang van de talrijke thuistalen mogen we niet uit het oog verliezen.

Toch beseft de minister maar al te goed dat dat een werk van lange adem is. In ons meertalige land liggen immers ook de vooroordelen rond meertaligheid nog altijd voor het grijpen. Sven Gatz maakt komaf met drie dooddoeners:

1. “Kennis van één andere taal – wereldtaal Engels – is toch ruim voldoende?”

Onder invloed van de media zit het doorgaans wel snor met de basiskennis van het Engels. Dat merken we bij Cevora ook in onze taalopleidingen. Het niveau van het Frans en het Nederlands, daarentegen, boerde de voorbije jaren alleen nog achteruit.

“Beetje bij beetje is het Engels tussen onze landstalen in komen te staan”, stipt Sven Gatz aan. “Ook de komende jaren zal de wereldtaal verder terrein winnen in ons land, wat absoluut niet erg is. Maar een eenzijdige focus op dat Engels onder het mom van ‘lingua franca’? Daar ben ik dan weer geen voorstander van. Ook op de andere talen moeten we blijven inzetten.”

“Natuurlijk kunnen Nederlandstaligen en Franstaligen perfect vergaderen in het Engels”, vervolgt hij. “Maar bij de verdediging van een complex dossier of in een commercieel gesprek heb je zoveel meer impact als je de taal van je gesprekspartner spreekt. Want dan praat je pas echt van mens tot mens. De cijfers liegen er dan ook niet om: voor jobs met taaleisen vraagt ruim de helft van de werkgevers een goede kennis van Frans, Nederlands én Engels.”

 

impact met de taal

 

2. “Ik ben bang om fouten te maken”

Alle woordenlijsten en grammaticalessen ten spijt, ervaren velen koudwatervrees om Nederlands of Frans te praten. Ook dat is een groot verschil met het Engels, dat er bij de meesten vrij natuurlijk uitrolt.

Sven Gatz: “Geen perfectie nastreven, maar de oefenkansen vergroten moet de boodschap zijn. Dat is wat onder meer het Huis van het Nederlands in de hoofdstad nastreeft. Brusselse bedrijven, organisaties, scholen en burgers kunnen er terecht om hun praktische kennis van het Nederlands bij te spijkeren door vooral veel te communiceren. Ook bij Brulingua is dat het geval. Via dat platform van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris kunnen Brusselaars die een job zoeken hun talenkennis vergroten en testen.”

Daarnaast vallen er in het onderwijssysteem nog winsten te boeken, aldus de minister: “Om de meertaligheid te verbeteren, bekijken we de mogelijkheden om leerkrachten en leerlingen uit te wisselen tussen Nederlandstalige en Franstalige scholen. Sectorfederaties en paritaire comités zouden dan weer vakspecifieke talenkennis kunnen aanreiken aan hun bedrijven.”

Maar werkgevers kunnen ook zelf makkelijk het initiatief nemen om de oefenkansen op de werkvloer te vergroten. Dat kan met praktische taalopleidingen, uiteraard, maar ook met tal van kleine ingrepen. Sven Gatz: “Organiseer wekelijks een meeting in de andere landstaal, of wissel halfweg van taal wanneer Nederlandstalige en Franstalige collega’s samen vergaderen.”

 

de oefenkansen vergoten

 

3. “Artificiële intelligentie zal talenkennis op termijn toch overbodig maken”

We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar vandaag kan artificiële intelligentie nog niet tippen aan de talige interactie tussen mensen. Sven Gatz: “De technologie zal reuzenstappen blijven zetten. Dus binnen afzienbare tijd wordt het wellicht wel mogelijk om quasi feilloos te communiceren via software. Maar het intellectuele plezier om een andere taal te spreken en met een moedertaalspreker in dialoog te gaan, dat zal een computer nooit kunnen vervangen.”

 

het intellectuele plezier

 

Voor wie nog altijd twijfelt, heeft de minister één gouden tip: “Bekijk talenkennis niet langer als een puur professionele skill. Het is bovenal ook een unieke menselijke vaardigheid. Een nieuwe taal aanleren is een persoonlijke verrijking en je vergroot er automatisch ook je netwerk mee.”

Wil je je kennis van professioneel Frans, Engels of Nederlands verbeteren?
Bekijk onze taalopleidingen
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?