Meertaligheid aanmoedigen in je bedrijf: hoe doe je dat? (Her)bekijk de Learning Snack

Dat talenkennis een absolute troef is in de bedrijfswereld, zal niemand betwisten. Maar op veel werkvloeren is er koudwatervrees om Frans of Engels te spreken. Met de tips van Laurence Mettewie, onderzoeker meertaligheid aan de Universiteit van Namen, breng je daar verandering in.

Meertaligheid: over de troeven en drempels

Met een meertalig team maak je niet alleen je klanten tevredener, je actieradius reikt ook verder. Zo dragen die talen bij aan het succes van je bedrijf.

 

Het belang van meertaligheid in cijfers

40% van de Brusselse bedrijven verloor al contracten door een gebrek aan meertaligheid. (bron: Mettewie & Van Mensel (2009), Wille (2021).

• Ongeveer 1 op 5 vacatures vraagt kennis van de andere landstaal. (bron: www.vdab.be/trends/ontcijfert)

• Onderzoek in Zwitserland wijst uit dat medewerkers die ook de andere landstalen spreken, 14% meer verdienen dan hun eentalige collega’s. (bron: Grin 2017, Grin, Sfreddo & Vaillantcourt 2013, Gazzola & Mazzacani 2019.

 

Ook onder collega’s heeft meertaligheid veel voordelen. Door elkaars taal te spreken smeed je nauwere banden, waardoor je beter samenwerkt. Met – opnieuw – een productievere werkomgeving als gevolg.

Wat mensen dan nog altijd tegenhoudt om een andere taal te leren? Laurence vat de drempels samen: “Geen zin, tijdsgebrek en de overtuiging dat ze het toch nooit goed gaan kunnen.” (bron: Eurobarometer)

Maar gelukkig zijn er ook motivatoren: “Dat de medewerkers de geleerde taal ook echt kunnen gebruiken in de werkcontext, bijvoorbeeld. Of het gevoel dat hun werkgever hen steunt door er budget en vooral tijd voor vrij te maken.”

Laurence Mettewie, onderzoeker meertaligheid aan de Universiteit van Namen.

 

(Her)bekijk de Learning Snack van Laurence

“Meertaligheid op de werkvloer: eigenlijk zou het helemaal normaal moeten zijn in een meertalig land als België”, vertelt Laurence Mettewie, onderzoeker meertaligheid aan de Universiteit van Namen.

“Maar er leven veel vooroordelen over de andere landstaal. Veel medewerkers kiezen daarom Engels als uitweg. Alleen is meertaligheid niet óf de andere landstaal spreken óf het Engels, het is een en-en-verhaal.” In haar Learning Snack vertelt Laurence waarom en geeft ze concrete tips.

 

5 tips om meertaligheid te stimuleren

 

Speel in op specifieke leernoden

Wat is het taalniveau van je medewerkers? Hoe leren ze graag? Hoeveel tijd kunnen of mogen ze vrijmaken voor een taalopleiding? En wat zijn de verwachtingen? Gepersonaliseerd leertrajecten zijn een voorwaarde voor een succesvolle taalopleiding.

Laurence: “Willen je medewerkers beter kunnen presenteren in een andere taal, vlotter hun zeg doen tijdens vergaderingen of gewoon babbelen met collega’s aan de lunchtafel? Het is allemaal even goed, maar stem de opleiding wel zo goed mogelijk af op die specifieke behoeftes.”

 

Een cursus Nederlands, Frans of Engels voor je medewerkers?

In onze taalopleidingen pakken we het praktisch aan. Je medewerkers gaan aan de slag in groep, maar krijgen ook individuele begeleiding online. Vooraf bepalen we het taalniveau. Medewerkers die hun presenteer- of vergaderskills verder willen verbeteren, kunnen dan weer in onze online workshops terecht.


 

Pak het zo praktisch mogelijk aan

Integreer authentiek materiaal uit de werkcontext in de cursus: documenten in de andere taal die je medewerkers vaak gebruiken, mails van klanten of leveranciers ... Stel realistische doelen en kies bij voorkeur voor een opleiding in modulevorm. Zo krijgen je medewerkers kleine dosissen tegelijk te verwerken en raken ze niet overmand.”

“Wijs je medewerkers vooral ook op de meerwaarde van talenkennis voor het team en het bedrijf in zijn geheel”, stipt Laurence aan. "Anders gezegd: benadruk de extra troeven, niet het wegwerken van een tekort.”

 

Creëer een veilige leeromgeving

Niets erger dan medewerkers die de andere taal wel zouden willen spreken, maar bang zijn om fouten te maken. Creëer dus een veilige en stimulerende leeromgeving voor je medewerkers.

Laurence: “Maak daarover concrete afspraken met je medewerkers. Dat feedback altijd opbouwend moet zijn, bijvoorbeeld, en niet met het belerende vingertje. En maak duidelijk dat elke vorm van vooruitgang positief is.”

 

Leer ook de cultuur kennen achter de taal

Een taal is zoveel meer dan de taal op zich. Dus creëer momenten waarop je medewerkers de taal kunnen beleven in de bredere culturele context. Dat kan door luchtige, informele acties op te zetten.

Laurence: “Denk bijvoorbeeld aan een meertalige lunch, een taalquiz of een Mystery Coffee met een anderstalige collega.”

 

Blijf je medewerkers stimuleren

Werken aan meertaligheid in je bedrijf is een werk van lange adem, besluit Laurence. “Het vraagt continue aandacht en volharding van alle betrokkenen – hr, leidinggevenden en medewerkers – om ervoor te zorgen dat de aandacht niet wegdeemstert in de dagelijkse rush. Blijf daarom kleine en grotere acties opzetten om de meertaligheid te stimuleren.”

 

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?