De 3 pijlers van changemanagement: (her)ontdek de Learning Snack

Niets is wat het leek in het begin. Elke dag maken we veranderingen mee. Change is alomtegenwoordig. Maar dat hoeft daarom nog geen obstakel te zijn. De sleutel? Sta ervoor open en wees je bewust van de veranderingen die er aankomen. Hier zijn de drie pijlers en wat tips om op het werk aan changemanagement te doen.

De emotionele fasen van grote veranderingen

Het is een gewaagde vergelijking, maar er zijn overeenkomsten tussen de fasen van een (grote) verandering en de fasen van een rouwproces. Volgens psychiater Kübler-Ross begint de veranderingscurve met een shock, de ontkenning en onderhandeling.

De curve vertoont weer een stijgende lijn wanneer de verandering wordt aanvaard omdat ze heel vaak mogelijkheden biedt. Het staat iedereen echter vrij om voor die aanvaarding te gaan. Uiteindelijk leidt dat tot eigenlijke verandering.

 

G + K = R

Voor wie van vergelijkingen houdt, leggen we even uit wat G + K = R inhoudt. Elke onverwachte en plotse gebeurtenis (G) die zich aandient als een verandering stelt ons voor een keuze (K): de keuze van onze reactie. Die keuze gaat leiden tot een resultaat (R). En dit resultaat moeten we ook aanvaarden. De gevolgen van onze reactie moeten we dragen. We zijn 100% verantwoordelijk van de keuze van onze reactie. Het is belangrijk om de gevolgen goed in te schatten.


 

De fasen van verandering volgens Kübler-Ross.

De pijlers van verandering

De eerste pijler van verandering is efficiënte communicatie. Logisch, want anderen kunnen je door de curve van verandering loodsen. Het is niet de bedoeling dat je je als slachtoffer opstelt, maar dat je goed nadenkt over wat die verandering voor jou kan betekenen. Kleine nuance.

 

Wie efficiënt communiceert, kan feiten van beleving en emoties onderscheiden. Analyseer grondig je angst en twijfels om je ongerustheid te begrijpen en weg te nemen. Of dat lukt, hangt af van je vermogen om positief, constructief en realistisch te blijven.

 

De tweede pijler is timemanagement. Want verandering vraagt tijd. Hoe pak je de notie tijd aan? Maak eerst een tijdslijn zodat je alles goed kan plannen en niet stilvalt. Je  moet een dynamiek op gang brengen en ervoor zorgen dat de overgang in je eigen tempo verloopt. Stel een ‘strategisch’ plan op.

Aanpassingsvermogen (en flexibiliteit) is de laatste pijler. Daarmee bedoelen we het vermogen van een persoon om zich aan veranderingen en nieuwe situaties aan te passen. Bewaar dus een compromisloze, open geest. En wees veerkrachtig.

 

(Her)ontdek de Learning Snack van Patricia Istas

Patricia Istas is gediplomeerd coach en instructeur. Wat haar onderscheidt van de rest? Haar menselijkheid en haar aanstekelijke energie. Ze is drietalig, blinkt uit in alles wat ze doet en werkt met verschillende doelgroepen. Na vijftien jaar voor internationale bedrijven te hebben gewerkt, werd ze in 2017 zelfstandig en deed ze heel veel ervaring op in coaching en opleidingen over heel Europa. Ze draagt zo haar steentje bij aan het welbevinden op het werk.


 

Patricia Istas tijdens haar Learning Snack over change management.

Maak je geest vrij voor verandering

Volg deze goede raad als je verandering wil aanvaarden: afstand is heel belangrijk, want zo krijg je een open geest. Door je hoofd vrij te maken van beperkende gedachten, creëer je de ruimte om verandering te aanvaarden. Zo kan je veranderingen helder en flexibel benaderen en sta je positief tegenover de mogelijkheden die zich aandienen.

ChanGe et ChanCe

In het Frans en het Engels is er maar één letter verschil tussen ‘change’ en ‘chance’. En dat is niet toevallig: elke persoonlijke verandering is een kans om je te ontwikkelen. Wie verandering aanvaardt, grijpt de kansen die elke uitdaging biedt en kiest voor een traject waarop elke richtingverandering kansen biedt voor groei en nieuwe inzichten.

Verandering op de werkvloer

Efficiënt over een verandering binnen een team praten vraagt om een doordachte aanpak, omdat weerstand vooral ontstaat uit een angst voor het onbekende. Dus stel vragen en probeer de angsten van elk individu te begrijpen. Je zal al snel merken dat verandering in de eerste plaats een persoonlijke kwestie is, geen groepsprobleem.

Om je medewerkers weer productief te krijgen, moet je ze motiveren. Valt het je op dat het woord ‘motivatie’ een samentrekking is van ‘motief’ en ‘actie’? Als de weerstand blijft, komt dat meestal omdat het motief voor de verandering niet duidelijk is. Betekenis geven aan de situatie is cruciaal.

Leg daarom het motief achter de verandering uit zodat het waarom helder wordt. Want dan verandert de motivatie in een motor die de productiviteit van het team aandrijft. Zorg dus voor een omgeving waarin iedereen de verandering begrijpt en verwelkomt.

 

Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?