Hoe corona onze arbeidsmarkt door elkaar schudt: 5 vaststellingen over leren en werken in het nieuwe normaal

REEKS: WENDBAAR VOOR MORGEN

Verandering kan nóg sneller dan we tot voor kort dachten, zo hebben we het voorbije jaar ondervonden. Maar ook dat leergierigheid en wendbaarheid cruciaal zijn. Met deze 5-delige reeks leggen we in evenveel maanden de loep op enkele grote trends voor de toekomst van leren en werken. In deel 1 schat arbeidsmarktexpert An De Coen de impact in van de coronacrisis op onze arbeidsmarkt.

loopbaan
An De Coen
3. Voor velen zal heroriëntatie nodig zijn

Momenteel zijn er meer werkzoekenden dan vacatures. Verwacht wordt dat in bepaalde sectoren het overschot aan werknemers ook na de crisis nog een tijd zal blijven doorzinderen. An De Coen: “Heel wat mensen moeten zich noodgedwongen heroriënteren om opnieuw aan de bak te komen.

Verdere investeringen in loopbaanbegeleiding en relevante opleidingstrajecten voor werkzoekenden en de vele tijdelijk werklozen zijn dan ook een absolute must. Dat de Vlaamse sociale partners een akkoord sloten om van 2021 het jaar van de opleiding te maken, is in elk geval hoopgevend. ”

absolute must
4. Intersectorale mobiliteit moet vlotter

Al belanden we hiermee meteen ook bij een pijnpunt van ons arbeidsmarktsysteem. An De Coen: “Er staan hoge schotten tussen sectoren in de vorm van paritaire comités, cao’s, publieke versus private tewerkstelling … Die zetten een rem op de intersectorale mobiliteit.” Daardoor ontstonden de voorbije maanden absurde taferelen: de ene sector schakelde massaal over op tijdelijke werkloosheid, terwijl de andere schreeuwde om extra handen.

 

Worstelen andere landen dan niet met dit soort mobiliteitsvraagstukken? An De Coen: “Toch wel, maar ze slagen erin om sneller te schakelen. Zo is in Nederland al enkele maanden een Transferpunt Zorg en Welzijn actief, een draaischijf om mensen uit andere sectoren snel te laten instromen.

 

Let wel: ook bij ons zoeken sectoren en individuele ondernemingen naar creatieve oplossingen. Maar de versnippering van bevoegdheden creëert bij dit soort initiatieven en partnerschappen nog eens extra vertraging.”

up
5. Digitaal (samen)werken is definitief ingezet

Dat de coronacrisis een aantal historische pijnpunten van ons arbeidsmarktsysteem nog scherper heeft gesteld, staat buiten kijf. “Maar we hebben op korte tijd ook enorm veel geleerd”, besluit An De Coen. “Zo maakten ontelbare organisaties en teams een inhaalbeweging qua digitalisering, telewerk, online communiceren en leren …

Dat is op zich al een enorme stap vooruit, want het zijn net die wendbaarheid en aanpasbaarheid die cruciaal zijn voor toekomstig succes. Dit elan moeten we absoluut aanhouden, ook na de crisis.”

 

Wendbaar voor morgen: Cevora zet de lijnen uit voor leren en werken in de toekomst

In 2020 vierde Cevora zijn 30e verjaardag. Naar aanleiding daarvan stonden we het afgelopen jaar met experts stil bij de race for talent én blikten we vooruit naar 2030. Ontdek het trendrapport met als rode draad: de wisselwerking tussen levenslang leren en werken.

Neem een kijkje in het trendrapport
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?