Hoe zorg je voor gelukkige werknemers?

REEKS: WENDBAAR VOOR MORGEN

Digitalisering, thuiswerk… alles verandert soms nog sneller dan we denken. Door de coronacrisis moesten we onszelf opnieuw uitvinden, tot nieuwe samenwerkingen komen en nadenken over de echte zin van ons werk. In deze vijfdelige reeks belichten we vijf maanden lang vijf belangrijke trends over hoe we in de toekomst zullen leren en werken.

loopbaan

 

Loopt in jouw bedrijf niet alles zoals het moet? Valt je omzet tegen en zijn je medewerkers minder gemotiveerd dan vroeger? Is er steeds meer verzuim en kampen sommigen van je medewerkers sinds de coronacrisis met een burn-out? Tijd voor verandering.

 

Laurence Vanhée, Chief Happiness Officer van Happyformance, legt uit hoe je van jouw bedrijf een gelukkige organisatie maakt door geluk te gebruiken als hefboom voor duurzame prestaties.

 

1. Aanvaard elke mening, vergeet happywashing

 

Voor je je aan het avontuur waagt, is het belangrijk om duidelijk te bepalen wat je onder werkgeluk verstaat. En om te aanvaarden dat persoonlijk geluk subjectief is. Dat iedereen dat op zijn eigen manier invult.

 

Het gaat hier niet om mirakeloplossingen of ‘happywashing’, zoals het aanbieden van gadgets en leuke activiteiten of het aantrekken van een geluksmanager om je werkgeversmerk te versterken. Het gaat om de uitwerking van concrete acties om de levenskwaliteit op het werk en dus ook de prestaties te verbeteren.

 

Zorg dat er geen kloof is tussen wat je zegt en wat leeft op de werkvloer. Want dan dreig je op termijn je geloofwaardigheid te verliezen en zullen je medewerkers ontgoocheld afhaken omdat je discours te ver afwijkt van de dagelijkse realiteit.

 

Begin met je medewerkers positief te benaderen. Dat kost niks! Zeg bedankt en goeiedag. Zorg dat je de namen van je medewerkers kent. Geef een dagje vrijaf aan iemand die een zware taak heeft volbracht. Enzovoort.

 

geluk

 

2. Geef werkgeluk een centrale plaats in je organisatie

 

Denk niet in de plaats van je medewerkers. Bekijk alles vanuit hun perspectief en vraag je af wat hen gelukkig kan maken op het werk… Eigenlijk gaat het gewoon om de combinatie van drie dingen:

 

 • ik doe goed
 • wat ik graag doe en
 • wat nuttig is voor de organisatie.

 

 Als een medewerker iets doet wat hij graag doet, maar niet nuttig is, dan is hij bezig met een hobby. En als hij iets nuttigs doet, maar dat niet graag doet, dan werkt hij gewoon om de kost te verdienen.

 

Is je medewerker goed in iets nuttigs, maar is die toch niet gelukkig? Dan moet je in die medewerker investeren. En wel meteen. Want hij heeft dan nog de energie en de wil om bij te leren. Investeer in een persoonlijk ontwikkelingsplan. En maak je medewerker er zelf verantwoordelijk voor.

laurence vanhée

 

3. Geef zoveel mogelijk vrijheid en verantwoordelijkheid

 

Uit studies blijkt dat medewerkers die met de glimlach gaan werken en de klant in hun hart dragen productiever zijn. Maar dat is niet alles.

 

Gelukkige medewerkers zijn doorgaans 2 keer minder ziek, 6 keer minder afwezig en 9 keer loyaler. Een medewerker die tussendoor even mag ontspannen of regelmatig te horen krijgt dat hij gewaardeerd wordt, is 30% efficiënter en 55% creatiever1. Of samengevat: 3 ‘voltijds gelukkige’ medewerkers werken voor 4.

 

De eerste voorwaarde om medewerkers gelukkiger te maken is iedereen vrijheid geven, binnen een bepaald referentiekader: de vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze werken, welke rollen ze opnemen, welke tools en diensten ze gebruiken … In ruil vraagt je als bedrijf verantwoordelijkheid. Anders dreigt er chaos.

 

Tweede voorwaarde: iemands vrijheid stopt waar de vrijheid van de ander begint. Werkgeluk mag geen subjectief, individualistisch en meritocratisch iets worden. Medewerkers moeten interesse hebben voor wat er rondom hen gebeurt om de juiste keuzes te maken.

rol van het bedrijf
4. Wees oprecht en moedig en betrek je medewerkers

 

Bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor het geluk van hun werknemers. Ze moeten wel de omstandigheden creëren waardoor de werknemers gelukkig kunnen zijn op het werk. Maar dat vraagt wel moed en openheid. Waarom? Omdat u zult moeten aanvaarden dat u zichzelf serieus in vraag stelt (waarden, visie, proces, controle…).

 

geluk
5. Evalueer de levenskwaliteit in je bedrijf

 

Maak eerst de balans op van de situatie in je bedrijf voor je actie onderneemt. Verzamel gegevens over onder meer het verzuim en de turnover en leg een benchmark vast. En laat je medewerkers aan het woord in een ‘geluksbarometer’. Zo betrek je ze in de verandering.

 

Neem alle factoren die de werkomstandigheden beïnvloeden onder de loep: tools en methodes, de organisatie, workload, manier van leidinggeven, verloning, het sociale klimaat… Als leidraad reikt Happyformance 6 pijlers aan die je kunnen helpen om het werkgeluk van je medewerkers te vergroten en je organisatie performanter te maken:

 

 1. Autonomie is het gevoel dat je je eigen behoeften kan inschatten en invullen en zelf je beslissingen kan nemen, en dat terwijl je rekening houdt met de anderen.
 2. Verbondenheid is de behoefte om tot een groep te behoren. Ze stelt je in staat om in team te werken, gedachten uit te wisselen … kortom: te communiceren.
 3. Bijdragen is de behoefte om niet alleen aan jezelf te denken, maar ook om anderen te helpen. Je gezelschap en je skills worden gewaardeerd.
 4. Resultaten tonen aan dat je werk nuttig is. Dat zie je dankzij tools die je dagelijkse werk aansturen en je efficiënt laten
 5. Een missie maakt je werk zinvol. Ze stelt je in staat om in te zien wat je rol en je actieradius zijn in het hele bedrijfsproces.
 6. Erkenning speelt een fundamentele rol. Ze bevestigt ons in onze eigenwaarde: een bonus, een bedankje, een feest…
CHO happyformance
6. Organiseer brainstorms en laat vrijwilligers acties opzetten

 

Breng je medewerkers samen in workshops zodra je helder hebt waar je naartoe wil. Stel daarin twee vragen:

 

 1. Wat maakt je gelukkig en ongelukkig op het werk?
 2. Hoe kan aan dat laatste iets aan gedaan worden?

 

Stel een lijst op met alle ideeën. Vraag hen daarna om te stemmen over wat hen gelukkiger en/of performanter kan maken.

 

Maak een analyse en bepaal de prioriteiten. Vraag je medewerkers om op vrijwillige basis in autonome teams de acties te trekken. Geef ze enkel een timing, duidelijke doelstellingen en een budget.

brainstorm
7. Meet de evolutie en vernieuw het proces

 

Proficiat, je hebt de dynamiek op gang gebracht! Maar ga nu niet op je lauweren rusten. Werkgeluk is nooit af. Evalueer regelmatig hoe tevreden je medewerkers zijn en waar verbetering mogelijk is.

 

Je zal zien dat je medewerkers de nieuwe dynamiek niet meer kunnen missen. Ze zullen autonomer werken en de gewoonte ontwikkelen om zelf samen te komen om problemen aan te pakken en nieuwe initiatieven op te zetten. En je cijfers zullen uitwijzen dat je bedrijf performanter is.

 

1 Bron: Happyformance

 

Meer weten over hoe corona onze arbeidsmarkt beïnvloedt? Lees deel 1.

Meer weten over hoe je je loopbaan in handen neemt? Lees deel 2.

 Waarom een leercultuur meer dan ooit een win-win-win is? Lees deel 3.

 

Wendbaar voor morgen: Cevora zet de lijnen uit voor leren en werken in de toekomst

In 2020 vierde Cevora zijn 30e verjaardag. Naar aanleiding daarvan stonden we het afgelopen jaar met experts stil bij de race for talent én blikten we vooruit naar 2030. Ontdek het trendrapport met als rode draad: de wisselwerking tussen levenslang leren en werken.

Neem een kijkje in het trendrapport
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?