Career Coaches: succesvolle begeleiding van werkzoekenden

Om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een job te helpen in een PC 200-bedrijf, zetten we een slimme combi in van opleiding, stage én individuele coaching. Een team van Career Coaches binnen Cevora zelf neemt die begeleiding voortaan op zich. Met succes, want bijna 8 op de 10 van de begeleide werkzoekenden vinden zo de weg naar een bediendejob.

Wat voorafging …

Natuurlijk zijn we niet aan ons proefstuk toe met de begeleiding naar werk. Elke werkzoekende die bij ons een opleiding volgt, krijgt gratis begeleiding tijdens zijn zoektocht naar een job of stage. Maar tot voor kort werkten die trajectbegeleiders voor onze externe partners die instaan voor de praktische organisatie van de opleidingen.

In 2021 beslisten we om de trajectbegeleiders rechtstreeks aan Cevora te binden binnen een team van Career Coaches. Zo kunnen we de samenwerking versterken en de impact van de begeleiding op het terrein – zoveel mogelijk werkzoekenden naar een PC 200-bedrijf leiden – verder vergroten.

 

Vast kader voor trajectbegeleiding

Product manager opleidingen Lore Wynants: “De Career Coaches werken binnen een inhoudelijk en pedagogisch kader dat steunt op de principes van de Cevora Leerervaring. Het begeleidingstraject zelf is een mix van online leren, klassikale begeleidingsmomenten en individuele coaching.

Via ons leerplatform Karibu volgen werkzoekenden een aantal modules: een cv en motivatiebrief opstellen, een sollicitatiegesprek voeren, efficiënt vacatures doorzoeken ... Dat doen ze individueel en op hun eigen tempo. Tijdens de klassikale sessies ligt de nadruk dan weer op ervaringen uitwisselen, theorie omzetten naar de praktijk en soft skills trainen. Anders gezegd: leren met én van elkaar.

Bij de individuele coaching, tot slot, staat de verfijning van het leerproces van elke individuele deelnemer centraal. De Career Coach stemt zijn begeleiding af op de specifieke vragen, noden en situatie van de werkzoekende. Maatwerk dus!”

Lange voorbereiding

Het coachingteam ging in januari 2022 officieel van start. Maar achter de schermen was er maandenlang hard gewerkt om die lancering voor te bereiden. Lore Wynants: “We organiseerden in de loop van 2021 een aantal pilootprojecten. Na elk project evalueerden we en stuurden we bij waar nodig.

Zo voelden we bijvoorbeeld snel aan dat flexibiliteit cruciaal is in de aanpak. Qua digitale vaardigheden of soft skills, bijvoorbeeld, is de ene werkzoekende de andere niet. Daar houden we maximaal rekening mee tijdens de individuele coachingsessies.”

 

De coaches inspireren

Naast de voordelen voor de cursisten, heeft de nieuwe aanpak ook voor de Career Coaches flink wat toegevoegde waarde. Lore Wynants: “Van een Career Coach wordt verwacht dat hij of zij al het nodige in de rugzak van de werkzoekende stopt om succesvol zijn carrière te starten of er een wending aan te geven.

Dat lukt natuurlijk alleen als ook de Career Coach zelf blijft bijleren. Daarom organiseren we ook voor hen geregeld leer- en inspiratiesessies. Dat zijn tegelijk belangrijke netwerkmomenten. Want we bouwen binnen de community van Career Coaches ook volop aan hun onderlinge verbinding. Zo hebben ze hun eigen Teams-kanaal om vragen te stellen of problemen uit het werkveld voor te leggen.”

 

Brug tussen werkzoekende en bedrijf

Of deze nieuwe aanpak al vruchten afwerpt? Lore Wynants: “Absoluut! Van de 2.076 werkzoekenden die we in 2021 begeleidden, vond maar liefst 79% de weg naar een stage of job. Het mooiste bewijs dat we met deze werkwijze op het juiste spoor zitten.

Onze Career Coaches slaan de brug tussen de werkzoekenden en de PC 200-bedrijven waar die na het leertraject aan de slag gaan. Door onze Career Coaches te inspireren, verrijken en verbinden, kunnen zij voluit gaan in hun rol.”

 

Bijna 8 op de 10 werkzoekenden vinden een bediendejob dankzij een Cevora-opleiding. Jij straks ook?
Neem een kijkje in onze gratis opleidingen voor werkzoekenden.
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?