Functioneringsgesprek omgooien? 5 tips om over jouw groei te praten

Tijdens een functioneringsgesprek bespreek je – doorgaans één of twee keer per jaar – je functioneren met je leidinggevende. Hoe verliep de samenwerking? Zijn er verbeterpunten? Wat brengt de toekomst? Vooral dat laatste wordt vaak nogal stiefmoederlijk behandeld of blijft vaag. Met deze tips breng je daar verandering in en ga je echt in dialoog over jouw groei en ontwikkeling.

 

1: maak vóór het gesprek je groeiplannen concreet

Je wil je leidinggevende tijdens je functioneringsgesprek duidelijk maken dat je je graag verder wil ontwikkelen? Mooi! Maar echte beweging zal er pas komen als jij ook een concreet voorstel op tafel kan leggen. Stap dus niet in je functioneringsgesprek met een vage ambitie, maar met (meetbare) doelstellingen, argumenten en een tijdslijn. Gebruik deze vragen als leidraad om vooraf na te denken over je ambities:

  • Wat wil je precies bereiken en waarom?
  • Wat heb je nodig aan kennis, ervaring en vaardigheden om dit doel te bereiken?
  • Welke concrete stappen kan je hiervoor zelf ondernemen?
  • Waarvoor heb je de hulp van anderen nodig?
  • Tegen wanneer wil je dit gerealiseerd hebben?
  • Wat zijn de gevolgen als je dit doel niet realiseert?
  • Welke investering ben je bereid te maken (bv. aantal uren leertijd per maand)?
  • Hoe ga je aantonen dat je je doel bereikt hebt?

Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Gebruik de vragen uit deze tip om je persoonlijk ontwikkelingsplan of ‘POP’ uit te werken. Dat deel je met je leidinggevende en vormt de leidraad van elk gesprek over jouw groei en loopbaan. Het is dus een echt werkinstrument voor jou en je leidinggevende.

Een POP maken? Gebruik dit invulformulier.

 

2: vraag hoe je leidinggevende jouw groei ziet

Dé truc om tijdens je functioneringsgesprek de brug te slaan naar jouw ontwikkeling? Stel je leidinggevende de vraag hoe hij/zij jouw groei ziet. Misschien is er voor jou op termijn een andere rol weggelegd en moet je daarvoor nog bepaalde competenties aanscherpen.


 

Maar wat als je leidinggevende voor jou niet meteen een andere functie of rol in petto heeft? Ook dan kunnen nieuwe vaardigheden meer dan welkom zijn. Onze werkwereld evolueert zo snel dat ook je bestaande job vaak andere skills vergt. Maak je leidinggevende daar attent op en haal vervolgens je voorbereiding (tip 1) boven.


Ook belangrijk: wacht niet te lang om het gesprek richting groei te sturen. Hoe dieper je leidinggevende in jouw functioneren duikt, hoe lastiger het wordt om een dialoog op gang te brengen over je groeipad.


 

3: zet het belang voor je bedrijf in de verf

Dat jij je wil ontwikkelen getuigt van persoonlijk initiatief en engagement. Maar ook je team, afdeling en organisatie in zijn geheel willen daar natuurlijk de vruchten van plukken. Bewijs dus dat je met je groeiplan inspeelt op een concrete nood van je team, afdeling of bedrijf.

Je zal veel sneller gehoor krijgen als er een win-win is voor alle betrokken partijen. Geef daarom concrete voorbeelden van productiviteits- of efficiëntiewinst, of een andere toegevoegde waarde voor je organisatie. Of omgekeerd: wat je werkgever mogelijks misloopt als jij die kennis, ervaring of vaardigheid niet in huis hebt.


Stel: je bent een krak in rapporteringen, maar je vindt het moeilijk om je conclusies gestructureerd in PowerPoint-slides te gieten en die vervolgens te presenteren aan andere afdelingen. Na een basistraining PowerPoint zou jij je veel sterker in je schoenen voelen. Bovendien kan jij met een krachtige boodschap de expertise van je team veel sterker vertegenwoordigen in de organisatie.


 

4: vraag hoeveel je werkgever wil investeren

Een opleiding volgen of een sectorevent bezoeken, meedraaien in een ander team, boeken lezen, dossiers doornemen … Het zijn stuk voor stuk manieren om je expertise te vergroten of een nieuwe vaardigheid onder de knie te krijgen. Alleen: tijdens die leermomenten ben je niet direct productief, je investeert in je waarde voor het bedrijf op langere termijn.

Anders gezegd: jouw ontwikkeling vraagt ook een investering van je werkgever. Maak daarom zo snel mogelijk afspraken over de tijd die je wekelijks, maandelijks of jaarlijks aan leren mag spenderen. Zo hoef je je werkgever in de dagelijkse rush niet telkens opnieuw te herinneren aan je leeruren. 

5: leg meteen een follow-upgesprek vast

In de meeste organisaties zijn functioneringsgesprekken een jaarlijks vast nummer. Als terugblik volstaat dat, maar niet om jouw groeiplan op te volgen. Plan daarom op het einde van je functioneringsgesprek al een kort follow-upgesprek in, bij voorkeur maximaal zes maanden later.

Via die follow-upgesprekken blijft de aandacht op jouw groei gevestigd, ook bij je leidinggevende. Bovendien is elk follow-upgesprek een gelegenheid om vragen te stellen of extra ondersteuning te vragen. Want groeien doe je niet alleen.


Je talenten ontwikkelen met interactieve workshops?
Neem je eigen loopbaan in handen met JobFit
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?