Waarom talenkennis zo cruciaal is voor je loopbaan

Een telefoontje van een anderstalige klant, een vraag van een collega uit de andere landshelft, een belangrijk bericht van een buitenlandse leverancier … Een uitgebreide talenkennis is een enorme troef in onze hedendaagse werkcontext. Maar wat zijn de concrete voordelen voor je loopbaan? En welke opties heb je om je talenkennis bij te spijkeren?

Waarom vinden werkgevers talenkennis zo belangrijk?

Talenkennis is vaak een duidelijke vraag van werkgevers bij hun rekrutering. Zo blijkt uit deze Actiris-studie dat in 50% van de Brusselse vacatures taalvereisten gesteld worden. Dat is zelfs 59% volgens deze KU Leuven-studie. In het Actiris-onderzoek gaat het in meer dan de helft van de gevallen over de combinatie Frans-Nederlands, maar ook Engels is veel gevraagd.

Werkgevers hebben twee grote redenen om zoveel belang te hechten aan meertaligheid in hun bedrijf:

  1. Externe communicatie: klanten willen bediend worden in hun moedertaal en ook het contact met bijvoorbeeld leveranciers verloopt vlotter als je dezelfde taal spreekt.
  2. Interne communicatie: met je collega’s kunnen communiceren in hun moedertaal bevordert de sociale relaties en vermijdt ‘kliekjesvorming’ op basis van taal.

Beide redenen wegen zwaarder door in internationaal actieve bedrijven, met klanten, leveranciers of zelfs collega’s buiten onze landsgrenzen. Maar ook de meertaligheid in louter Belgische kmo’s neemt toe – niet alleen in Brussel overigens.

De werkvloer is dan ook een weerspiegeling van onze steeds diversere maatschappij. Taalkundige precisie maakt daarin steeds meer plaats voor het pure belang van communiceren, het overbrengen van een boodschap. Een grammaticale fout maken is geen doodzonde meer zoals vroeger. Wat telt is dat je je kan uitdrukken in een andere taal.


Learning Snack: meertaligheid in België

“Talenkennis is geen puur professionele skill, maar bovenal een unieke menselijke vaardigheid.” Het zijn niet onze woorden, wel die van Brussels minister van Meertaligheid Sven Gatz. Hij kwam bij ons langs voor een Learning Snack over het belang van talenkennis op de werkvloer. Heb je zijn webinar gemist? Geen nood, je kan ‘m herbekijken!

(Her)bekijk de Learning Snack met Sven Gatz

 

Meertaligheid op de werkvloer is de weerspiegeling van onze steeds diversere maatschappij.

Meertaligheid op de werkvloer is de weerspiegeling van onze steeds diversere maatschappij.

Waarom is talenkennis zo belangrijk voor jou als bediende?

Werkgevers hebben dus hun redenen om talenkennis mee in rekening te nemen bij hun rekrutering. Maar je slaagkans bij sollicitaties is niet de enige reden waarom je als bediende het best aan je talen werkt.

Denk maar aan de voordelen voor je loopbaan. Talenkennis is een katalysator voor je groeikansen. Of je nu andere taken wil opnemen in je huidige job of een andere functie ambieert: je taalniveau biedt je meer loopbaanmogelijkheden.

Talenkennis betekent ook een boost voor je werkgeluk. Kunnen communiceren in verschillende talen geeft je een gevoel van professionaliteit. Je hebt ook minder stress om in dialoog te gaan met anderstalige klanten en collega’s – formeel en informeel.

 

Talenkennis biedt je meer slaagkans bij sollicitaties, meer loopbaanmogelijkheden en meer werkgeluk.

Hoe verruim je als bediende je talenkennis?

Bij Cevora vind je twee types taalopleidingen:

  1. Spreek veel vlotter: krik in 25 uur grondig je actieve talenkennis op met een combinatie van individuele coaching en groepssessies (vanaf basisniveau A1+ tot niveau B2-).
  2. Spreek snel vlotter: volg een online workshop van 9 uur om vlotter te vergaderen, presentaties te geven of informele gesprekken te voeren (tussen niveaus B1- en B2-).

Beide opleidingstypes bouwen op de principes van blended learning. De mix van lesmomenten in groep (met een docent en deelnemers met jouw niveau) en oefeningen via een e-learningplatform helpt je gericht toe te werken naar je doelstellingen. Die leg je vooraf vast in een adviesgesprek.

Na de opleiding krijg je nog een persoonlijk actieplan mee – in lijn met je doelstellingen – om je opgedane kennis optimaal in te zetten op de werkvloer. In ons 25-urenprogramma krijg je zelfs 5 uur persoonlijke begeleiding.


Ex-cursist Sarah: “Veel interactie en discussie”

De Franstalige L&D-medewerker Sarah Del Pistoia durfde lang geen Nederlands spreken met haar collega’s bij RGF Staffing. Dat is veranderd sinds haar opleiding bij Cevora: “We waren met vijf cursisten. Te veel, dacht ik eerst, maar het was net perfect. Er was veel interactie en discussie tijdens onze lesmomenten. Sinds mijn opleiding voel ik geen angst meer om Nederlands te spreken op het werk. Dit was de beste taalopleiding die ik ooit volgde!”


En daarna? Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Een opleiding is een mooie start, maar praktijkervaring is nóg belangrijker. Lezen, luisteren, spreken en schrijven: grijp elke kans om je taalvaardigheid te onderhouden. Alleen zo overwin je je angst om te communiceren in een andere taal.


Wat denk je: tijd om je talenkennis bij te schaven?
Vind hier de taalopleiding op jouw maat.
Gerelateerde artikels

Graag nog wijzer worden?